Komplexná diagnostika pohybového aparátu. Batéria testov, ktorá zahŕňa vyšetrenie hypermobility, optimálneho rozsahu v kĺboch, svalovej slabosti, pohybových vzorov či stereotypov. Jej úlohou je odhalenie svalových dysbalancí či dysfunkcí, ale i možných bolestí či motorických problémov, ktoré nám poskytnú dôležité informácie pre zostavenie cvičebného a nápravného plánu a určia nám stratégiu, akou máme postupovať.

Jednorázový tréning / Konzultácia
50 jednorázovo
-20%
Tréningový program 2x do týždňa 400€
320 mesačne
-25%
Intenzívny tréningový program 600€
450 mesačne
Terapia inovatívnou metódou P-DTR
80 jednorázovo
The following two tabs change content below.
Ako dieťa som vystriedal veľa športov – od plávania, futbalu, hádzanej, basketbalu až ku kondičnému posilňovaniu, či kickboxu. Môj vzťah k športu ma predurčil k štúdiu na fakulte telesnej výchovy a športu, ktorú som úspešne dokončil ako tréner vo fitness a kondičný tréner. Kondičnému posilňovaniu sa venujem aj naďalej, či už za pomoci funkčných pomôcok alebo bez nich.

Latest posts by Mgr. Michal Bisták (see all)