Jednorazový tréning / konzultácia
35 jednorazovo
Tréningový program 2x do týždňa 280€
200 mesačne
Intenzívny tréningový program 420€
300 mesačne
Tréningy vo dvojici 2x do týždňa
320 mesačne