Diagnostics of the Movement Apparatus: A Batch of tests, including the examination of hypermobility, optimal range of the joints, muscle weakness, movement patterns or stereotypes. The aim is to reveal muscle disbalances or disfunctions, but also possible pain or motoric problems. This will provide us with a clear picture that will be used for the creation of an appropriate training plan and strategy used moving forward.

ONE-TIME TRAINING / CONSULTATION
35 ONE-TIME PAYMENT
2X PER WEEK TRAINING PROGRAM 280€
240 MONTHLY
INTENSIVE TRAINING PROGRAM 420€
360 MONTHLY
PAIR TRAININGS 2X PER WEEK
360 MONTHLY
The following two tabs change content below.
Ako dieťa som vystriedal veľa športov – od plávania, futbalu, hádzanej, basketbalu až ku kondičnému posilňovaniu, či kickboxu. Môj vzťah k športu ma predurčil k štúdiu na fakulte telesnej výchovy a športu, ktorú som úspešne dokončil ako tréner vo fitness a kondičný tréner. Kondičnému posilňovaniu sa venujem aj naďalej, či už za pomoci funkčných pomôcok alebo bez nich.

Latest posts by Mgr. Michal Bisták (see all)