fbpx
Kondičný tréning v Bratislave

Athletic Performance Programs

Athletic Performance Programs is training which is gradually increasing over time, based on client’s requirements. The client is monitored using a sport tester and other methods and devices, evaluating progress on an ongoing basis. This type of training is suitable for toning and enhancing performance in sports such as football, hockey, swimming, hiking, athletics, cycling to name but a few. The overall goal is to improve overall physical fitness.

The following two tabs change content below.
Ako dieťa som vystriedal veľa športov – od plávania, futbalu, hádzanej, basketbalu až ku kondičnému posilňovaniu, či kickboxu. Môj vzťah k športu ma predurčil k štúdiu na fakulte telesnej výchovy a športu, ktorú som úspešne dokončil ako tréner vo fitness a kondičný tréner. Kondičnému posilňovaniu sa venujem aj naďalej, či už za pomoci funkčných pomôcok alebo bez nich.

Latest posts by Mgr. Michal Bisták (see all)