fbpx
Bosu tréning v Bratislave

Functional trainings in Bratislava

„Function is, essentially purpose. When we use the word function we are saying that something has a purpose. So when we apply that term to training for sports we are talking about purposeful training for sports.“

Michael Boyle

The following two tabs change content below.
Ako dieťa som vystriedal veľa športov – od plávania, futbalu, hádzanej, basketbalu až ku kondičnému posilňovaniu, či kickboxu. Môj vzťah k športu ma predurčil k štúdiu na fakulte telesnej výchovy a športu, ktorú som úspešne dokončil ako tréner vo fitness a kondičný tréner. Kondičnému posilňovaniu sa venujem aj naďalej, či už za pomoci funkčných pomôcok alebo bez nich.

Latest posts by Mgr. Michal Bisták (see all)