Vysoko hodnotím profesionálny, cieľavedomý a priateľský prístup trénera…