fbpx
TRX tréning v Bratislave

TRX trainings in Bratislava

TRX is the most must have fitness equipment in recent years. It is the product, which should be present and at hand to all professional trainers and in all fitness centres. You can achieve maximum results in a short time and it will help you to build up firmer, healthier body.

The following two tabs change content below.
Ako dieťa som vystriedal veľa športov – od plávania, futbalu, hádzanej, basketbalu až ku kondičnému posilňovaniu, či kickboxu. Môj vzťah k športu ma predurčil k štúdiu na fakulte telesnej výchovy a športu, ktorú som úspešne dokončil ako tréner vo fitness a kondičný tréner. Kondičnému posilňovaniu sa venujem aj naďalej, či už za pomoci funkčných pomôcok alebo bez nich.

Latest posts by Mgr. Michal Bisták (see all)